CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Random walk for self-stabilitzing group communication in ad hoc networks.

Shlomi Dolev ; Elad Michael Schiller (Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System) ; Jennifer Welch
PODC p. 259. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 25589

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System (2002-2004)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur