CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Knowledge Discovery with FlexiMine

Carmel Domshlak ; Tzachi Rozen ; Elad Michael Schiller (Institutionen för datavetenskap) ; Solomon Eyal Shimony
AIMTRW-98, AI Meets the Real World Conference (1998)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 25585

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap (1993-2001)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur