CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Communication Adaptive Self-Stabilizing Group Membership Service.

Shlomi Dolev ; Elad Michael Schiller (Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System)
WSS / Ajoy Kumar Datta, Ted Herman Vol. 2194 (2001), p. 82-97.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Lecture Notes in Computer ScienceDenna post skapades 2007-01-17. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 25583

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System (2002-2004)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur