CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low-mass star formation in Lynds 1333

Maria Kun ; S. Nikolic' ; Lars E.B. Johansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Z. Balog ; A. Gaspar
M.N.R.A.S. Vol. 371 (2006), 2, p. 732.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-15.
CPL Pubid: 25582

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Stjärnors bildning och utveckling

Chalmers infrastruktur