CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Brief announcement: virtual mobile nodes for mobile ad hoc networks.

Shlomi Dolev ; Seth Gilbert ; Nancy A. Lynch ; Elad Michael Schiller (Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System) ; Alex A. Shvartsman ; Jennifer Welch
PODC / Soma Chaudhuri, Shay Kutten p. 385. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 25579

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System (2002-2004)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur