CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Autonomous virtual mobile nodes.

Shlomi Dolev ; Seth Gilbert ; Elad Michael Schiller (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers)) ; Alex A. Shvartsman ; Jennifer Welch
DIALM-POMC p. 62-69. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 25576

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers) (2005-2007)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur