CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Telecoms Infrastructure to 2030: Assessing the Long-term Demand for Infrastructure in the Telecom/Broadband Sector

Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; S Forge ; C Blackman
The 16th Biennial Conference of the International Telecommunications Society, Beijing, 12-16 June. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2009-04-15.
CPL Pubid: 25575

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur