CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Constructing and Using Scenarios to Forecast Demand for Future Mobile Communications Services

C Blackman ; S Forge ; Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle)
Foresight Vol. 8 (2006), 3, p. 36-53.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2009-04-15.
CPL Pubid: 25573

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur