CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Risk reducer method for defining environmental performance indicators on life cycle risk

Sandra Häggström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers)) ; Raul Carlson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers)) ; Karolina Flemström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers)) ; Reiko Takahashi ; Hiroshi Hatano ; Toshiaki Murakami
Proceedings of the Seventh International Conference on EcoBalance, Nov 14-Nov 16, 2006, Tsukuba, Japan (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-15.
CPL Pubid: 25572