CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Luftföring i operationsrum - Systemuppbyggnad för och utvärdering av parallellströmning genom visualisering

Patrik Sundbeck (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Per Värmsjö (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Energi&Miljö Vol. 77 (2006), 9, p. 50-52.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: hospital, parallel flow, operating room, ventilation, visualizationDenna post skapades 2007-01-17.
CPL Pubid: 25571

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur