CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Information system supporting a web based screening life cycle assessment tool

Maria Erixon (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-01-15.
CPL Pubid: 25570