CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Relative air humidity in hospital wards - User perception and technical consequences

Jennie Skoog (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Indoor and Built Environment Vol. 15 (2006), 1, p. 93-97.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: relative humidity, thermal environment, perception, questionnaire, hospital ward, field studyDenna post skapades 2007-01-17.
CPL Pubid: 25569

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur