CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energy savings in existing Swedish apartment buildings - Some aspects on demand controlled ventilation and individual metering

Vitalijus Pavlovas (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Scanvac Newsletter Vol. 1 (2006), 1, p. 9.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: control-on-demand ventilation, DCV, variable air flow, apartment building, individual meteringDenna post skapades 2007-01-17.
CPL Pubid: 25567

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur