CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A method to aggregate LCA-results with preserved transparency

Maria Erixon (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Raul Carlson (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Ann-Christin Pålsson (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV))
International Workshop on Quality of LCI Data, October 20 to 21, 2003, Karlsruhe (2003)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-15.
CPL Pubid: 25564

 

Institutioner (Chalmers)

Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur