CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Framtida teknikupphandlingar avseende elanvändning i lokalsektorn - En förstudie på uppdrag av STEM:s beställargrupp Lokaler - BELOK

Lennart Jagemar ; Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Göteborg : CEC, 2006. - 59 s.
[Rapport]

Nyckelord: energy efficiency, electricity, technical procurement, STEM, CECDenna post skapades 2007-01-17. Senast ändrad 2010-09-08.
CPL Pubid: 25559

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur