CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Efficiency of pump operation in hydronic heating and cooling systems

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Hendrik Voll (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Jüri Naumov (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Journal of Civil Engineering and Management Vol. 12 (2006), 1, p. 57-62.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: electric motor, efficiency, control, pump, air-coil,Denna post skapades 2007-01-17.
CPL Pubid: 25558

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur