CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Behovsstyrd ventilation - Strömningstekniska konsekvenser - Slutrapport för forskningsdelen av Energimyndighetens projekt Eufori Cava etapp 2

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Lennart Jagemar ; Mari-Liis Maripuu (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Andreas Karlsson (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Göteborg : Building Services Engineering, 2006.
[Rapport]

Nyckelord: DCV, demand controlled ventilation, supply-air terminals, LindinventDenna post skapades 2007-01-17. Senast ändrad 2010-09-08.
CPL Pubid: 25557

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur