CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energianvändning, innemiljö och beteendevetenskap - Fas II: Behov och behovsstyrning

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Niklas Fransson (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Jan Gustén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Lennart Jagemar ; Andreas Karlsson (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Jennie Skoog (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Mohsen Soleimani-Mohseni (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Bertil Thomas (Institutionen för signaler och system)
Stockholm : Elforsk, 2006. - 63 s.
[Rapport]

Nyckelord: control, control-on-demand, perception, behavioural science, indoor climate, indoor environment, DCV, neural networks, humidity, thermal comfort, air terminal devices, ventilation


Elforsk rapport 06:26Denna post skapades 2007-01-17. Senast ändrad 2010-09-08.
CPL Pubid: 25556

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur