CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Online Community for Oral Medicine Supporting Structured Case Entry

Marie Gustafsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers) ; Extern) ; Fredrik Lindahl (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers)) ; Falkman Göran ; Olof Torgersson
Poster and Software Demonstration Proceedings of Medical Informatics Europe 2006 (2006)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: knowledge management, medical informatics, online communities, oral medicine, Semantic WebDenna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2008-02-06.
CPL Pubid: 25555

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)
Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers) (2005-2007)
Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap, Interaction Design Collegium (GU) (2005-2007)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur