CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Principles of Distributed Systems, 10th International Conference, OPODIS 2006, Bordeaux, France, December 12-15, 2006, Proceedings

Elad Michael Schiller (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers))
OPODIS / Alexander A. Shvartsman Vol. 4305 (2006),
[Konferensbidrag, övrigt]

An error in reporting.Denna post skapades 2007-02-27. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 25549

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers) (2005-2007)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur