CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

"Frikyla" och "gratisvärme"

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Energi&Miljö Vol. 77 (2006), 4, p. 7.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: free-cooling, free-heating, editorialDenna post skapades 2007-01-17.
CPL Pubid: 25547

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur