CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Self-Organizing Systems, First International Workshop, IWSOS 2006, and Third International Workshop on New Trends in Network Architectures and Services, EuroNGI 2006, Passau, Germany, September 18-20, 2006, Proceedings

Elad Michael Schiller (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers))
IWSOS/EuroNGI / Hermann de Meer, James P. G. Sterbenz Vol. 4124 (2006),
[Konferensbidrag, övrigt]

An error in reporting.Denna post skapades 2007-02-27. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 25546

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers) (2005-2007)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur