CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Secure and Fault-Tolerant Clock Synchronization in Sensor Networks

Andreas Larsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers)) ; Elad Michael Schiller (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers)) ; Philippas Tsigas (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers))
TR-2006:16 : Computer Science and Engineering, Chalmers University of technology, 2006.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-01-29. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 25545

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers) (2005-2007)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur