CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Miljöklassning av byggnader: Test av preliminära klassningsindikatorer

Per-Olof Carlson ; Martin Erlandsson ; Johnny Andersson ; Torbjörn Lindholm (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Tor-Göran Malmström
Stockholm : Installationsteknik, KTH, 2006. ISBN: 0284-41X.
[Rapport]

Meddelande nr 69Denna post skapades 2007-01-17. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 25542

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur