CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Soft dipole mode in Ne-17 and the astrophysical 2p capture on O-15

L.V. Grigorenko ; K. Langanke ; N.B. Shul'gina ; Mikhail V. Zhukov (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik)
Physics Letters B Vol. 641 (2006), p. 254-259.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-15.
CPL Pubid: 25540

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Kärnfysik

Chalmers infrastruktur