CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Three-body continuum energy correlations in Borromean halo nuclei. II

B.V. Danilin ; J.S. Vaagen ; T. Rogde ; S.N. Ershov ; I.J. Thompson ; Mikhail V. Zhukov (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik)
Physical Review C Vol. 73 (2006), 5, p. 4002.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-15.
CPL Pubid: 25537

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Kärnfysik

Chalmers infrastruktur