CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hur kan vi energieffektivisera i befintligt bostadsbestånd?

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Sveriges Energiting (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: energy efficiency, housing, existing dwellings, heat recovery, heat pumpsDenna post skapades 2007-01-17.
CPL Pubid: 25535

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur