CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Theoretical study of one-proton removal from O-15

Y.L. Parfenova ; Mikhail V. Zhukov (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik)
Physical Review C Vol. 74 (2006), 5, p. 4607.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-15.
CPL Pubid: 25534

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Kärnfysik

Chalmers infrastruktur