CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spara energi med värmeåtervinning ur frånluft

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Energieffektivitet i byggnader (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: energy efficiency, housing, heat recovery, exhaust-air heat pumps, HRVDenna post skapades 2007-01-17.
CPL Pubid: 25529

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur