CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Teknik och goda exempel finns - Varför bygger vi inte mera energisnålt

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Kyltekniska föreningens avdelningsmöte (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: energy efficiency, buildings, energy statistics, good examples, loss factor, heat recovery, HRVDenna post skapades 2007-01-17.
CPL Pubid: 25528

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur