CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Framtida värmepumpssystem - Förutsättningar och påverkansfaktorer

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Villavärmepumpar igår, idag och imorgon (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: heat pump, future, development, efficiency, tri-generation, applicationsDenna post skapades 2007-01-17.
CPL Pubid: 25527

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur