CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Byggnaden som system

Enno Abel (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Arne Elmroth
Stockholm, Sweden : Intellecta, 2006. ISBN: 91-540-5974-1.- 276 s.
[Bok]

Nyckelord: indoor climate, building, energy, efficiency, function, requirement, operation, hvac, system boundaries,Denna post skapades 2007-01-17.
CPL Pubid: 25522

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur