CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microstructural investigation of the breakdown of the protective oxide scale on a 304 steel in the presence of oxygen and water vapour at 600°C

Mats Halvarsson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Jun Eu Tang (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Henrik Asteman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Jan-Erik Svensson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Lars-Gunnar Johansson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi)
Corrosion Science Vol. 48 (2006), p. 2014-2035.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: corrosion, microscopy, steelDenna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 25521

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur