CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Non-adiabatic Effects in Initial Sticking

Anders Hellman (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Igor Zoric (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori ; Extern)
Focus on Surface Science Research p. 1-38. (2006)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 25519

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur