CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Symbolic Trajectory Evaluation using a Satisfiability Solver

Jan-Willem Roorda (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2007-01-14.
CPL Pubid: 25512

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2005-06-20
Tid: 10.15
Lokal: 10.15