CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SAT-based Assistance in Abstraction Refinement for Symbolic Trajectory Evaluation

Jan-Willem Roorda (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Koen Claessen (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
(2006)
[Preprint]


Denna post skapades 2007-01-15.
CPL Pubid: 25509

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur