CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Explaining Symbolic Trajectory Evaluation by Giving It a Faithful Semantics.

Jan-Willem Roorda (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Koen Claessen (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
Proceedings of the First International Computer Science Symposium in Russia, (CSR 2006) Lecture Notes in Computer Science Vol. 3967 (2006), p. 555-566.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-15.
CPL Pubid: 25508

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur