CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Capture of CO2 in coal combustion

Tobias Mattisson (Institutionen för energi och miljö ; Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Juan Carlos Abanades ; Anders Lyngfelt (Institutionen för energi och miljö ; Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Alberto Abad ; Marcus Johansson (Institutionen för kemi- och bioteknik ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Juan Adanez ; Francisco Garcia-Labiano
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Rapport]

Nyckelord: CO2 capture


ECSC Coal Research Programme Contract no 7220-PR-125 Final ReportDenna post skapades 2007-01-13. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 25506

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur