CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Supply Chain Interaction – Market requirements affecting the level of interaction

Jenny Bäckstrand (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Kristina Säfsten
Proceedings of IPSERA 2006, San Diego, Calif., USA, (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Supply chain, interaction, market requirementsDenna post skapades 2007-01-12. Senast ändrad 2007-05-02.
CPL Pubid: 25501