CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Levels of interaction in supply chains

Jenny Bäckstrand (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem)
PLANs forsknings- och tillämpningskonferens, Trollhättan, Sweden (2006)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Supply chain, manufacturing, interactionDenna post skapades 2007-01-12. Senast ändrad 2007-05-02.
CPL Pubid: 25500

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Levels of Interactions in Supply Chain Relations