CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Managing Production Ramp-up – Requirement on Strategy Content

Magnus Berg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Kristina Säfsten
Proceedings of POMS International 2006, Shanghai, China, (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Production system, ramp-up, managementDenna post skapades 2007-01-12.
CPL Pubid: 25499

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur