CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mobile Manufacturing System- Market requirements and opportunities

Carin Stillström (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Andreas Ask
Proceedings of 2006 IJME- Intertech conference, New York, USA (2006)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Manufacturing system, mobile, market requirementsDenna post skapades 2007-01-12.
CPL Pubid: 25498

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


The Concept of Mobile Manufacturing