CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Clarification of the low-lying states of Be-9

M. J. G. Borge ; Y. Prezado ; Olof Tengblad (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; H. O. U. Fynbo ; K. Riisager ; Björn Jonson (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik)
Physica Scripta Vol. T125 (2006), p. 103-107.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2007-08-27.
CPL Pubid: 25497

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Lågenergifysik

Chalmers infrastruktur