CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Molecular Survey of Massive Star Forming Regions Located in Perseus Spiral Arm

M.S. Kirsanova ; A.M. Sobolev ; Magnus Thomasson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi ; Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Lars E.B. Johansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; O.V. Shelemej ; A.M. Polyakov ; A.P. Tsivilev ; N.V. Pankratova
Triggered Star Formation in a Turbulent ISM, International Astronomical Union. Symposium no. 237, held 14-18 August, 2006 in Prague, Czech Republic Vol. S237 (2006), #145,
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 25494

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur