CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of a system for chemical studies of rutherfordium by liquid-liquid extraction from sulphuric acid solutions with sisak

D Polakova ; J Alstad ; T Björnstad ; Gunnar Skarnemark (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; L Stavsetra ; R Sudowe ; L Zheng ; D.C. Hoffman ; H Nitsche ; J.P. Omtvedt
RSC Publishing p. 281. (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: rutherfordium, transactinides, sisak


Gunnar Skarnemark Professor Nuclear Chemistry Dept. Chemical and Biological Engineering Chalmers SE-412 96 Göteborg gunnar.skarnemark@chalmers.seDenna post skapades 2007-01-12.
CPL Pubid: 25493

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur