CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Do Large Scale Shocks Trigger Massive Star Formation in Perseus Spiral Arm?

A.M. Sobolev ; M.S. Kirsanova ; Lars E.B. Johansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Magnus Thomasson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi ; Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; A.M. Polyakov
Triggered Star Formation in a Turbulent ISM, International Astronomical Union. Symposium no. 237, held 14-18 August, 2006 in Prague, Czech Republic Vol. S237 (2006), #214,
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 25492

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur