CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sisak liquid-liquid extraction studies of rutherfordium and future plans to study heavier transactinides

J.P. Omtvedt ; J Alstad ; T Björnstad ; C.E. Düllman ; C.M. Folden ; K.E. Gregorich ; D.C. Hoffmann ; H Nitsche ; D Polakova ; G Samadani ; Gunnar Skarnemark (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; L Stavsetra ; R Sudowe ; L Zheng
RSC Publishing p. 278. (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: rutherfordium, transactinides, sisak


Gunnar Skarnemark Professor Nuclear Chemistry Dept. Chemical and Biological Engineering Chalmers SE-412 96 Göteborg gunnar.skarnemark@chalmers.seDenna post skapades 2007-01-12.
CPL Pubid: 25491

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur