CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Injekteringsförsök med Cembinder U22 i Hallandsås

Johan Funehag (Institutionen för geologi och geoteknik, Teknisk geologi) ; Gunnar Gustafson (Institutionen för geologi och geoteknik, Teknisk geologi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 2549

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi och geoteknik, Teknisk geologi (2003-2004)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publ. B - Forskargrupp Geologi, Chalmers tekniska högskola 1