CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The multivariate generalized Pareto distribution.

Holger Rootzén (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Nader Tajvidi
Bernoulli (1350-7265). Vol. 5 (2006), 5, p. 917-930.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-12. Senast ändrad 2007-11-26.
CPL Pubid: 25489

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur