CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pitting corrosion: Comparison of treatments with extreme value distributed responses.

Anne-Laure Fougeres ; Sture Holm (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Holger Rootzén (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Technometrics Vol. 48 (2006), 2, p. 262-272.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-12. Senast ändrad 2008-01-29.
CPL Pubid: 25487

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur